Over ons

Wie zijn de mensen achter Bijzonder Welkom? Van welke kerk gaat het uit? (Spoiler: geen). Hoe lang bestaat Bijzonder Welkom al en hoe is het begonnen?

 

Het (kern)team

Binnen het team van meer dan tien vrijwilligers, heeft Bijzonder Welkom een kernteam dat het vrijwilligerswerk coördineert. Veel taken regelt het kernteam gezamenlijk, zoals het ophalen van bezoekers die geen eigen vervoer hebben, sprekers voor de dienst en dergelijke. Sommige aandachtsgebieden zijn specifiek voor een teamlid. Het kernteam bestaat uit de volgende vier leden (met tussen haakjes hun aandachtsgebieden): Josephus & Margreet Slootmans (maaltijden), Hilda Sol (maaltijden) en Timo Jansen (diensten; secretaris van het bestuur).

Margreet en Josephus Slootmans
Hilda Sol
Timo Jansen

 

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Bijzonder Welkom Maaltijd Ede is als volgt samengesteld:

 • Stef Looijen (voorzitter)
 • Timo Jansen (secretaris en ‘linking pin’ naar het kernteam)
 • Dennis van Kesteren (penningmeester)

Het bestuur zorgt in formele en randvoorwaardelijke sfeer dat Bijzonder Welkom goed kan functioneren. Het betreft de doelstelling zoals statutair vastgelegd en de financiën, maar bijvoorbeeld ook de website en het onderhouden van netwerkcontacten in de regio Ede.

Stef Looijen
Dennis van Kesteren

 

ANBI

Stichting Bijzonder Welkom Maaltijd Ede is per 9 mei 2022 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, oftewel ANBI. Dit betekent dat giften aan Bijzonder Welkom fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast betekent dit dat Bijzonder Welkom verantwoording aflegt van haar activiteiten.

Geen van de bestuursleden, kernteamleden of vrijwilligers ontvangt een (onkosten)vergoeding. Alleen direct gemaakte kosten kunnen gedeclareerd en vergoed worden (boodschappen voor de maaltijd, een presentje voor de jarigen etc.).

ANBI-informatie:

 • Statutaire naam: Stichting Bijzonder Welkom Maaltijd Ede
 • KvK-nummer: 744475983
 • RSIN: 859916650
 • Telefoonnummer: 06 – 11 85 57 13
 • E-mailadres: info@bijzonderwelkom-ede.nl
 • Website: bijzonderwelkom-ede.nl
 • Postadres: Koelhorst 40 A, 6714 KP Ede
 • IBAN: NL61 RBRB 0782 9994 25 t.n.v. Stichting Bijzonder Welkom Maaltijd Ede
 • Doelstelling en missie:
  Bijzonder Welkom heeft als doel: het getuigen van Jezus Christus in woord en daad met maaltijdbijeenkomsten, christelijke vieringen en andere activiteiten; en mensen in Ede en omgeving, in het bijzonder zij die sociaal-maatschappelijk kwetsbaar zijn, laten zien en ervaren dat God van hen houdt en een relatie met hen wil (bron: akte van oprichting).
 • Beleidsplan 2022-2025 Stichting Bijzonder Welkom Maaltijd Ede
 • Jaarverslag en jaarrekening (volgt binnenkort)
 • Jaarplan en begroting (volgt binnenkort)

 

Hoe het begon

Eduard & Esther Heikamp zijn de oprichters van deze geweldige maaltijdbijeenkomsten. We laten Eduard zelf aan het woord:

Het is met een nachtelijke droom begonnen waar ik liep in een kooi met allemaal schapen, toen plotseling de deur van de kooi open ging, vervolgens liep ik door de deur naar buiten. Wat me daar opviel, dat daar ook schapen liepen maar die waren allemaal verwond. Sommige vielen op de grond en hadden pijn in hun hart. Toen ik dat zag, rende ik erheen en ging voor deze schapen bidden. Deze schapen hielden mij allemaal vast, het voelde of ze wilden dat ik bij hun moest blijven. En vervolgens werd ik wakker.

De Droom kwam terug

De nacht erop droomde mijn dochter (destijds 8 jaar oud) dezelfde droom en zei tegen mij: “Papa, jij gaat mensen helpen die pijn in hun hart hebben.” De dag daarop ging ik naar een bijeenkomst en daar werd de roeping bevestigd. Er was een voorganger aan het spreken en hij kwam naar mij toelopen en sprak de woorden uit de Bijbel over mij uit, Jesaja 61:

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.

Na deze woorden kwam er een grote omwenteling in ons leven waardoor het woord waarheid werd in ons leven.

Op 13 maart 2013 was de eerste maaltijdbijeenkomst, gewoon bij Eduard & Esther thuis. Dit groeide al snel waardoor het niet meer paste aan de eettafel. Eduard & Esther gingen naar het buurtcentrum aan de Katenhorst (Veldhuizen). Het initiatief groeide: er kwamen steeds nieuwe mensen bij, mensen kwamen tot geloof, werden gedoopt en groeiden in hun leven met Jezus. Eduard & Esther richtten Stichting Welkom Thuis op en kregen op wonderlijke wijze ook een boerderij in Bennekom, waar ze dagbesteding startten.

Toen het buurtcentrum aan de Katenhorst werd afgebroken, verhuisde Welkom Thuis naar Het Kernhuis. Jaarlijks werd het seizoen voor de zomer feestelijk afgesloten met een barbecue en doopdienst op de boerderij.

Eduard Heikamp

Begin 2018, rond de tijd dat Welkom Thuis 5 jaar bestond, besloten Eduard & Esther dat het tijd was voor iets nieuws: naast de dagbesteding ontstonden er plannen voor activiteiten in Wageningen. Josephus & Margreet Slootmans en Timo Jansen wilden graag verder met de maaltijdbijeenkomsten en namen het stokje over van Eduard & Esther. Omdat de naam Welkom Thuis verbonden was aan de boerderij en aan Eduard & Esther, werd een nieuwe naam gekozen voor de maaltijdbijeenkomsten: Bijzonder Welkom.

In september 2018 verhuisde Bijzonder Welkom naar De Schenkerij, een sfeervolle en huiselijke ruimte van kinderboerderij De Proosdij. Sinds die tijd houden we daar tot volle tevredenheid elke twee weken op dinsdag de maaltijden en de diensten.

De naam, het team en de locatie zijn in de loop der jaren veranderd. Maar de prachtige verzen uit Jesaja 61 waarmee het allemaal begon, zijn nog volop van toepassing: namens Jezus Christus “het goede nieuws brengen aan de nederigen, de gebrokenen, de gebondenen en de treurenden.”